Firma Fitness Authority otrzymała wsparcie ze środków Unii Europejskiej!

post_fundusz_europejski_PL_22_10_22.jpg


Głównym celem projektu jest zwiększenie przychodów z działalności eksportowej przedsiębiorstwa poprzez poszerzenie ekspansji na rynki zagraniczne.

Cele, jakie chcemy w najbliższym czasie osiągnąć to: zwiększenie rozpoznawalności marki na rynkach zagranicznych, pozyskanie nowych klientów – zwłaszcza na rynkach Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Indii, Iraku, Iranu oraz Jordanii, poszerzenie wiedzy potencjalnych klientów na temat firmy i produktów, zaprezentowanie aktualnym i potencjalnym kontrahentom nowego produktu przewidzianego na rynki arabskie oraz ekspansję na rynki Omanu i Jemenu.

Jednym z punktów projektu jest prezentacja marki i możliwość pozyskania nowych klientów poprzez uczestnictwo jako wystawca podczas Dubai Muscle Show.

Wartość projektu: 231 736, 06 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 74 545, 03 PLN