Asystent Działu Sprzedaży

Miejsce pracy: Otomin. Region: pomorski

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

 •     Wsparcie działu sprzedaży w obsłudze zleceń od klientów zagranicznych,
 •     Obsługa dokumentacji eksportowej (poza UE),
 •     Kompletowanie akredytyw i dokumentów na potrzeby celne,
 •     Przygotowywanie projektów umów, ofert handlowych, pism, raportów
       i zestawień na potrzeby Działu Sprzedaży,
 •     Bieżąca aktualizacja baz danych, zarządzanie korespondencją działu, archiwizowanie dokumentów.

 

WYMAGANIA:

 

 •     Dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie (warunek konieczny),
 •     Praktycznej znajomości pakietu MS Office,
 •     Wykształcenia wyższego (min. Licencjat),
 •     Doświadczenie w obsłudze spedycji morskiej, akredytyw,
 •     Doświadczenie w pracy z Urzędem Celnym, Krajową Izbą Gospodarki,
 •     Samodzielności i umiejętności organizacyjnych,
 •     Motywacji i proaktywnego nastawienia do powierzonych zadań,
 •     Rzetelności i obowiązkowości,
 •     Wysokiej kultury osobistej,
 •     Doświadczenie lub przebyte staże w obszarze administracji lub sprzedaży będą dodatkowym atutem.

 

 

OFERUJEMY:

 • Umowę o pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o uznanej pozycji na rynku,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Odpowiednie wynagrodzenie, adekwatne do osiąganych wyników.

 

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorami Państwa danych osobowych są: FITNESS AUTHORITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000355208, posiadającą numery: NIP: 9571037001, REGON: 221006572, kapitał zakładowy w wysokości 22.015.000,00 złotych, tel. 58 522 07 56, mail: biuro@fitnessauthority.pl (dalej: „Administrator Danych Osobowych”) oraz

GLOBAL SUPPLEMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej nr 40, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000536051, NIP: 5842739145, REGON: 360425054, posiadającą kapitał zakładowy 5.000,00 złotych, tel. 58 522 07 56, mail: biuro@fitnessauthority.pl (dalej: „Administrator Danych Osobowych”).

 1. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Tomasz Brodnicki mail: ido@fitnessauthority.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 6. Nikt nie będzie odbiorcą państwa danych osobowych
 7. Brak możliwości przetwarzania danych osobowych może skutkować odrzuceniem aplikacji rekrutacyjnej
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne