Export Salesman

Miejsce pracy: Otomin. Region: pomorskie

 

OPIS STANOWISKA:

 • Poszukiwanie nowych rynków zbytu i pozyskiwanie nowych klientów oraz bieżąca obsługa zagranicznych klientów firmy
 • Budowanie pozytywnych relacji biznesowych,
 • Pełna obsługa klienta – ofertowanie i sprzedaż produktów znajdujących się w ofercie Firmy,
 • Realizacja założonych planów sprzedaży,
 • Sporządzanie analiz oraz raportów o potencjale rynku,
 • Realizowanie programów edukacyjnych (dotyczących produktów firmy) dla partnerów biznesowych,
 • Analiza potrzeb i oczekiwań klientów w celu zaproponowania optymalnych rozwiązań ofertowych,
 • Monitorowanie stanów magazynowych produktów celem zapewnienia ciągłości sprzedaży i terminowości dostaw (wg uzgodnień indywidualnych z klientem),
 • Prowadzenie bieżących działań informacyjnych wobec klientów w zakresie cen i rabatów w ramach obsługi programów promocyjnych Firmy,
 • Kontrola, egzekwowanie płatności i informowanie klientów o stanie zadłużenia, blokadach sprzedaży oraz wstrzymaniu realizacji zamówień,
 • Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji klientów,
 • Ścisła współpraca z innymi działami firmy w zakresie przygotowywanych działań handlowych

 

 

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe (najchętniej kierunkowe),
 • Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (preferowana branża FMCG),
 • Bardzo dobra znajomość MS Office, (znajomość Symfonii w zakresie prowadzenia handlu oraz Comarch ERP będą dodatkowym atutem),
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • Znajomość języka niemieckiego lub hiszpańskiego będzie dodatkowym atutem,
 • Doskonała organizacja pracy własnej,
 • Umiejętności handlowe i negocjacyjne na wysokim poziomie,
 • Znajomość branży produktów żywnościowych i suplementów diety będzie dodatkowym atutem,
 • Umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu,
 • Gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

 

OFERUJEMY:

 • Ciekawą, samodzielną i pełną wyzwań pracę w zespole handlowym,
 • Pracę w środowisku międzynarodowym,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od osiąganych wyników sprzedażowych,
 • Niezbędne szkolenia,
 • Możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się firmie.

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorami Państwa danych osobowych są: FITNESS AUTHORITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000355208, posiadającą numery: NIP: 9571037001, REGON: 221006572, kapitał zakładowy w wysokości 22.015.000,00 złotych, tel. 58 522 07 56, mail: biuro@fitnessauthority.pl (dalej: „Administrator Danych Osobowych”) oraz

GLOBAL SUPPLEMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej nr 40, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000536051, NIP: 5842739145, REGON: 360425054, posiadającą kapitał zakładowy 5.000,00 złotych, tel. 58 522 07 56, mail: biuro@fitnessauthority.pl (dalej: „Administrator Danych Osobowych”).

 1. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Tomasz Brodnicki mail: ido@fitnessauthority.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 6. Nikt nie będzie odbiorcą państwa danych osobowych
 7. Brak możliwości przetwarzania danych osobowych może skutkować odrzuceniem aplikacji rekrutacyjnej
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne