Kierownik Działu Handlowego

Miejsce pracy: Otomin. Region: pomorskie

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunkowe)
 • Doświadczenia w zarządzaniu sprzedażą (minimum 2 lata na stanowisku kierowniczym)
 • Profesjonalna wiedza dotycząca handlu w obszarze eksportu i rynku krajowego w branży FMCG
 • Biegła znajomość języka angielskiego
 • Umiejętność kierowania zespołem pracowników
 • Bardzo dobrą umiejętność analizy, planowania i realizacji projektów
 • Doskonałe zdolności negocjacyjne
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie programów biurowych oraz sprzedażowych
 • Czynne prawo jazdy kat B
 • Zdolności analityczne, umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dobra organizacja pracy własnej, zdolności interpersonalne

 

GŁÓWNE ZADANIA:

 • Tworzenie i realizacja strategii oraz planów sprzedaży
 • Operacyjne i analityczne zarządzanie sprzedażą (sporządzanie analiz oraz raportów w zakresie kluczowych KPI’s dla działu handlowego, kontrola i weryfikacja skuteczności handlowców odpowiedzialnych za rynek krajowy i eksport)
 • Koordynowanie pracy i rozliczanie z wykonania zadań delegowanych podległym pracownikom
 • Ocena podległych pracowników oraz odpowiednie ich motywowanie
 • Wsparcie bieżącej współpracy z partnerami biznesowymi firmy
 • Motywowanie i wsparcie innych w działaniu
 • Sporządzanie raportów sprzedażowych oraz prognoz na potrzeby Zarządu
 • Przygotowywanie prezentacji dla Zarządu, klientów polskich i zagranicznych w zakresie sprzedaży
 • Pozyskiwanie nowych klientów na podległym terenie
 • Negocjowanie warunków współpracy z kontrahentami i klientami
 • Utrzymywanie dobrych relacji z klientami Firmy
 • Kształtowanie i utrzymywanie dobrego wizerunku Firmy
 • Współpraca z innymi działami firmy w zakresie przygotowywanych działań handlowych

 

WYBRANYM KANDYDATOM OFERUJEMY:

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Pracę w międzynarodowym środowisku
 • Atrakcyjne wynagrodzenie (pensja podstawowa + prowizja od sprzedaży)
 • Umowę o pracę na pełen etat lub kontrakt menedżerski
 • Stałe godziny i dni pracy
 • Wszystkie niezbędne narzędzia pracy
 • Dużą samodzielność w ramach pełnionych obowiązków oraz realny wpływ na politykę sprzedażową firmy
 • Możliwość współdecydowania i zarządzania projektami sprzedażowymi
 • Miłą i przyjazną atmosferę pracy


Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorami Państwa danych osobowych są: FITNESS AUTHORITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000355208, posiadającą numery: NIP: 9571037001, REGON: 221006572, kapitał zakładowy w wysokości 22.015.000,00 złotych, tel. 58 522 07 56, mail: biuro@fitnessauthority.pl (dalej: „Administrator Danych Osobowych”) oraz

GLOBAL SUPPLEMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej nr 40, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000536051, NIP: 5842739145, REGON: 360425054, posiadającą kapitał zakładowy 5.000,00 złotych, tel. 58 522 07 56, mail: biuro@fitnessauthority.pl (dalej: „Administrator Danych Osobowych”).

 1. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Tomasz Brodnicki mail: ido@fitnessauthority.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 6. Nikt nie będzie odbiorcą państwa danych osobowych
 7. Brak możliwości przetwarzania danych osobowych może skutkować odrzuceniem aplikacji rekrutacyjnej
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne