Kierownik działu zakupów

Miejsce pracy: Otomin . Region: pomorskie

 

OPIS STANOWISKA:

 • Przygotowywanie krótko- i długoterminowych planów zakupowych oraz kontrola ich realizacji (forecast),
 • Zarządzanie i nadzór nad przebiegiem procesu zakupowego,
 • Odpowiedzialność za realizację planów zakupowych (dotrzymanie ilości i terminu dostawy),
 • Przygotowywanie zestawień i analiz koniecznych do przygotowania planu zakupów (kontrola safety stocks, MOQ, lead time, etc.),
 • Monitorowanie i analiza poziomu zapasów surowców i opakowań dla zapewnienia ciągłości produkcji (
 • Pozyskiwanie nowych dostawców surowców i opakowań, negocjacja cen i warunków dostawy,
 • Współpraca z dostawcami i podwykonawcami krajowymi i zagranicznymi,
 • Podejmowanie działań ukierunkowanych na poprawę jakości procesów zakupowych, organizacji i metod pracy,
 • Bieżący monitoring przebiegu procesu zakupowego i reagowanie w przypadku nieprawidłowości (błędy, opóźnienia, etc.),
 • Wdrażanie usprawnień i nowych rozwiązań w procesach logistycznych,
 • Współpraca z działem sprzedaży w zakresie wymiany informacji dotyczących zapotrzebowania w różnych okresach czasu oraz ścisła współpraca z działem technologii nowych produktów przy ustalaniu harmonogramu działań i wycenie projektów,
 • Przygotowanie bieżących zestawień i raportów okresowych,
 • Zarządzanie zespołem podległych pracowników (delegowanie zadań, rozliczanie z ich realizacji),
 • Opracowywanie, wdrażanie i nadzorowanie kluczowych KPI’s w dziale zakupów,
 • Weryfikacja i bieżąca poprawa procedur wewnętrznych
 • Odpowiedzialność za przestrzeganie zasad BHP przez podległy personel

WYMAGANIA:

 

 • Wykształcenie wyższe (preferowane: logistyka, planowanie, ekonomia, zarządzanie procesami produkcyjnymi),
 • Minimum 2 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku związanym z planowaniem produkcji, zakupami i/lub logistyką w branży FMCG (warunek konieczny),
 • Znajomość zagadnień i procedur związanych z organizacją i planowaniem zakupów,
 • Praktyczna znajomość metod i technik negocjacyjnych i zakupowych,
 • Umiejętność korzystania z metod statystycznych w procesie planowania cyklu zakupowego oraz logistycznego,
 • Bardzo dobra znajomość MS Office (zwłaszcza Excel),
 • Co najmniej dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • Analityczne myślenie i zdolność szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu
 • Umiejętności negocjacyjne
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej, samodzielność i kreatywność oraz umiejętność delegowania zadań i pracy w zespole,
 • Znajomość programu Comarch XL będzie dodatkowym atutem.

 

OFERUJEMY:

 

 • Umowę o pracę lub inne warunki zatrudnienia (do uzgodnienia)
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności oraz osiąganych wyników w pracy
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o uznanej pozycji rynkowej,
 • Pracę w młodym, kreatywnym i aktywnym zespole.

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorami Państwa danych osobowych są: FITNESS AUTHORITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000355208, posiadającą numery: NIP: 9571037001, REGON: 221006572, kapitał zakładowy w wysokości 22.015.000,00 złotych, tel. 58 522 07 56, mail: biuro@fitnessauthority.pl (dalej: „Administrator Danych Osobowych”) oraz

GLOBAL SUPPLEMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej nr 40, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000536051, NIP: 5842739145, REGON: 360425054, posiadającą kapitał zakładowy 5.000,00 złotych, tel. 58 522 07 56, mail: biuro@fitnessauthority.pl (dalej: „Administrator Danych Osobowych”).

 1. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Tomasz Brodnicki mail: ido@fitnessauthority.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 6. Nikt nie będzie odbiorcą państwa danych osobowych
 7. Brak możliwości przetwarzania danych osobowych może skutkować odrzuceniem aplikacji rekrutacyjnej
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne