Kierownik Magazynu

Miejsce pracy: Otomin . Region: pomorskie

 

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • koordynację działań całego magazynu i współpracę przy wyznaczaniu głównych celów  i priorytetów działania magazynu na dany rok oraz kontrolę ich realizacji,
 • planowanie pracy zespołu, podział zadań i obowiązków poszczególnych grup pracowników, bieżący monitoring efektywności pracy
 • określanie wspólnie z pracownikiem indywidualnych celów pracownika na dany rok fiskalny oraz ocena ich realizacji,
 • przyjmowanie materiału do magazynu i jego wydawanie, zgodnie z określonymi zasadami i dokumentacją zewnętrzną i wewnętrzną,
 • bieżącą inwentaryzację na podległym obszarze,
 • zapewnienie ciągłości dostaw  przy współpracy z działem zakupów,
 • potwierdzanie zgodności otrzymanego lub wydawanego towaru pod względem ilościowym i formalnym oraz dbałość o właściwe składowanie produktów,
 • cykliczne sporządzanie raportów,
 • znajomość przepisów bhp i praktyczne egzekwowanie wymagań w tym zakresie na podległym obszarze

WYMAGANIA:

 

 • Wykształcenie wyższe ( preferowane logistyczne, ekonomiczne),
 • Minimum 5 letnie doświadczenie w pracy na powyższym stanowisku pracy w branży FMCG – sektor spożywczy, farmacja, kosmetyki, chemia gospodarcza (warunek konieczny),
 • Dobra znajomość COMARCH XL, COMARCH OPTIMA oraz MS Office (zwłaszcza Excel, Word),
 • Dobra  znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • Praktyczna znajomość funkcjonowania procesów gospodarki magazynowej i logistyki produkcji, wyznaczanie i nadzorowanie kluczowych KPI’s
 • Posiadanie certyfikatu ukończenia kursu gospodarki magazynowej,
 • Otwartość na poszukiwanie niestandardowych rozwiązań,
 • Analityczne myślenie i zdolność do szybkiego podejmowania decyzji,
 • Bardzo dobra organizacja pracy oraz umiejętności kierowania zespołem.

 

OFERUJEMY:

 • Forma zatrudnienia do uzgodnienia,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Atrakcyjną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o uznanej pozycji na rynku,
 • Odpowiednie wynagrodzenie, adekwatne do osiąganych wyników.

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorami Państwa danych osobowych są: FITNESS AUTHORITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000355208, posiadającą numery: NIP: 9571037001, REGON: 221006572, kapitał zakładowy w wysokości 22.015.000,00 złotych, tel. 58 522 07 56, mail: biuro@fitnessauthority.pl (dalej: „Administrator Danych Osobowych”) oraz

GLOBAL SUPPLEMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej nr 40, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000536051, NIP: 5842739145, REGON: 360425054, posiadającą kapitał zakładowy 5.000,00 złotych, tel. 58 522 07 56, mail: biuro@fitnessauthority.pl (dalej: „Administrator Danych Osobowych”).

 1. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Tomasz Brodnicki mail: ido@fitnessauthority.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 6. Nikt nie będzie odbiorcą państwa danych osobowych
 7. Brak możliwości przetwarzania danych osobowych może skutkować odrzuceniem aplikacji rekrutacyjnej
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne