Kierownik Operacyjny

Miejsce pracy: Otomin. Region: pomorski

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe
 • Minimum 5 lat doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku ( kadra zarządcza)
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami obejmującymi kilka pionów w przedsiębiorstwie produkcyjnym powinno być podparte stosownymi dokumentami
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Wysoko rozwinięte umiejętności managerskie (poparte sukcesami) – referencje lub list polecający ( będą mile widziane)
 • Analiza sytuacji i rozwiązywanie problemów
 • Strategiczne myślenie
 • Zdolności przywódcze i organizacyjne
 • Nastawienie na sukces
 • Radzenie sobie ze stresem i presją czasu
 • Praktyczna wiedza z rozliczania kosztów produkcji, zarządzania zasobami materiałowymi i budżetem
 • umiejętności kierownicze i analityczne, zdolności komunikacyjne i zdolności negocjacyjne;
 • umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie oraz umiejętność podejmowania decyzji
 • analiza sytuacji i rozwiązywanie problemów, myślenie strategiczne
 • budowanie dobrych relacji z ludźmi

 

GŁÓWNE ZADANIA:

 • Monitorowanie i koordynowanie działań wszystkich działów w firmie w ramach realizowanych projektów
 • wspomaganie pracy Zarządu
 • współodpowiedzialność za utrzymanie i rozwijanie przewag konkurencyjnych firmy
 • uczestniczenie w opracowaniu i wdrożeniu procesów zarządczych i operacyjnych firmy
 • nadzór nad wytycznymi dotyczącymi kontroli kosztów, bezpieczeństwa i jakości
 • stała współpraca z kierownikami działów w zakresie realizacji bieżących zadań

 

WYBRANYM KANDYDATOM OFERUJEMY:

 

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt menadżerski
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe oraz system premiowy

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorami Państwa danych osobowych są: FITNESS AUTHORITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000355208, posiadającą numery: NIP: 9571037001, REGON: 221006572, kapitał zakładowy w wysokości 22.015.000,00 złotych, tel. 58 522 07 56, mail: biuro@fitnessauthority.pl (dalej: „Administrator Danych Osobowych”) oraz

GLOBAL SUPPLEMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej nr 40, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000536051, NIP: 5842739145, REGON: 360425054, posiadającą kapitał zakładowy 5.000,00 złotych, tel. 58 522 07 56, mail: biuro@fitnessauthority.pl (dalej: „Administrator Danych Osobowych”).

 1. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Tomasz Brodnicki mail: ido@fitnessauthority.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 6. Nikt nie będzie odbiorcą państwa danych osobowych
 7. Brak możliwości przetwarzania danych osobowych może skutkować odrzuceniem aplikacji rekrutacyjnej
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne