Pracownik ds. Kadr i Płac

Miejsce pracy: Otomin. Region: pomorski

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • prawidłowe naliczanie wynagrodzeń, rozliczanie zasiłków oraz terminowe sporządzanie list płac dla pracowników i zleceniobiorców,
 • sporządzanie i prowadzenie dokumentacji kadrowej, rozliczanie ewidencji czasu pracy pracowników,
 • sporządzanie deklaracji ZUS, PFRON, PIT, sprawozdań GUS,
 • współpraca z instytucjami podatkowymi i ubezpieczeniowymi,
 • kontrola i rozliczanie czasu pracy
 • współpraca z działem księgowości przy rozliczaniu podróży służbowych
 • przygotowywanie dokumentów z zakresu stosunku pracy
 • przygotowywanie dokumentów zgłoszeniowych i deklaracji podatkowych dla ZUS i PFRON
 • współpraca ze służbami BHP i dostawcami usług opieki medycznej

 

Wymagane kwalifikacje i kompetencje:

 • wykształcenie wyższe, mile widziana specjalność prawo pracy lub ukończone kursy w tym zakresie,
 • co najmniej 3 lata doświadczenia w samodzielnym naliczaniu płac i prowadzeniu kadr
 • bardzo dobra praktyczna znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz przepisów podatkowych, zasad naliczania wynagrodzeń, rozliczania czasu pracy oraz ustawy o pdof,
 • znajomość obsługi modułu kadrowo-płacowego CDN Optima na poziomie minimum dobrym oraz programu Płatnik
 • mile widziana znajomość programu CDN XL
 • znajomość pakietu MS Office
 • wysoka kultura osobista
 • samodzielność, dokładność i terminowość.
 • dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;

 

 

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorami Państwa danych osobowych są: FITNESS AUTHORITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000355208, posiadającą numery: NIP: 9571037001, REGON: 221006572, kapitał zakładowy w wysokości 22.015.000,00 złotych, tel. 58 522 07 56, mail: biuro@fitnessauthority.pl (dalej: „Administrator Danych Osobowych”) oraz

GLOBAL SUPPLEMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej nr 40, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000536051, NIP: 5842739145, REGON: 360425054, posiadającą kapitał zakładowy 5.000,00 złotych, tel. 58 522 07 56, mail: biuro@fitnessauthority.pl (dalej: „Administrator Danych Osobowych”).

 1. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Tomasz Brodnicki mail: ido@fitnessauthority.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 6. Nikt nie będzie odbiorcą państwa danych osobowych
 7. Brak możliwości przetwarzania danych osobowych może skutkować odrzuceniem aplikacji rekrutacyjnej
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne