Specjalista Ds. Zakupów

Miejsce pracy: Otomin. Region: pomorski

OPIS STANOWISKA:

 • Współpraca z dostawcami krajowymi i zagranicznymi,
 • Pozyskiwanie nowych dostawców, negocjacja cen i warunków dostawy,
 • Monitorowanie i analiza poziomu zapasów surowców oraz zapewnienie ciągłości produkcji,
 • Kontrola terminowości i jakości dostaw,
 • Analiza rynku w obrębie branży surowcowej,
 • Nadzór nad prawidłowością i aktualnością danych w systemie ERP
 • Przygotowywanie zestawień i raportów (stany, rotacja, MOQ, lead time, etc.)

 

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Minimum 2 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku związanym z planowaniem produkcji, zakupami lub logistyką,
 • Bardzo dobra znajomość MS Office,
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • Analityczne myślenie i zdolność szybkiego podejmowania decyzji,
 • Bardzo dobra organizacja własnej pracy,
 • Samodzielność, kreatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • Praktyczna znajomość stosowania narzędzi Lean Manufacturing,
 • Znajomość programu Comarch będzie dodatkowym atutem.

 

OFERUJEMY:

 • Stabilne warunki zatrudnienia,
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności
 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o uznanej pozycji rynkowej.
 • Ciekawą, samodzielną i pełną wyzwań pracę w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole,
 • Pracę w środowisku międzynarodowym,
 • Kulturę pracy opartej na pracy zespołowej,
 • Niezbędne szkolenia,
 • Możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się firmie.

 

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorami Państwa danych osobowych są: FITNESS AUTHORITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000355208, posiadającą numery: NIP: 9571037001, REGON: 221006572, kapitał zakładowy w wysokości 22.015.000,00 złotych, tel. 58 522 07 56, mail: biuro@fitnessauthority.pl (dalej: „Administrator Danych Osobowych”) oraz

GLOBAL SUPPLEMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otominie (80-174) przy ul. Konnej nr 40, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000536051, NIP: 5842739145, REGON: 360425054, posiadającą kapitał zakładowy 5.000,00 złotych, tel. 58 522 07 56, mail: biuro@fitnessauthority.pl (dalej: „Administrator Danych Osobowych”).

 1. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Tomasz Brodnicki mail: ido@fitnessauthority.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji
 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 6. Nikt nie będzie odbiorcą państwa danych osobowych
 7. Brak możliwości przetwarzania danych osobowych może skutkować odrzuceniem aplikacji rekrutacyjnej
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne