HMB PRO

HMB PRO / Opis

HMB POD LUPĄ

HMB- kwas beta-hydroksy-beta-metylomasłowy. HMB to organiczny związek chemiczny o postaci krótkołańcuchowego hydroksykwasu. HMB jest metabolitem leucyny i jest wytwarzany z niej w naszym organizmie w ograniczonych ilościach głównie na drodze katabolizmu białek (w których skład wchodzi leucyna). Skupiając się na biologicznej funkcji tej substancji można ją zakwalifikować jako zaawansowany produkt proteolizy (proces rozkładu wiązania peptydowego) posiadający zdolność do hamowania aktywności enzymów katabolicznych.

HMB- OCHRONA PRZED KATABOLIZMEM

W licznych badaniach przeprowadzonych na modelu zwierzęcym zostały potwierdzone informacje dotyczące antykatabolicznego działania HMB. Główna rola tej substancji polega na hamowaniu aktywności enzymów katabolicznych, głównie ubikwityny, co skutkuje spowolnieniem procesów rozpadu tkanki mięśniowej. Wokół tej właśnie funkcji HMB krąży najwięcej mitów. Amatorzy siłowni stosujący samo HMB liczyli na całkowitą ochronę tkanki mięśniowej przy dietach mających na celu redukcję masy ciała.

Szereg badań naukowych wykazał, że HMB wpływa również na obniżenie markerów świadczących o uszkodzeniu tkanki mięśniowej, takich jak fosfokinaza kreatynowa czy dehydrogenaza mleczanowa. Przypuszcza się, że zmniejszenie aktywności tych biomarkerów jest spowodowane ograniczeniem degradacji białek mięśniowych- wywołanych głównie wysiłkiem fizycznym. Jest to niezwykle istotne przy cyklach budowania masy mięśniowej, gdzie istotna jest przewaga procesów anabolicznych nad katabolicznymi. Przewagę tą możemy uzyskać nie tylko nasilając procesy anaboliczne ale również poprzez spowolnienie/zahamowanie procesów katabolicznych (których minimalizacja jest też istotna w okresach redukcji tkanki tłuszczowej). Badania potwierdzające obniżenie aktywności wymienionych biomarkerów były przeprowadzane na modelu ludzkim- m.in. na rugbistach.

HMB- SUPLEMENT UNIWERSALNY

Pomimo tego, ze HMB zostało dogłębnie przebadane i w wielu przypadkach określone są efekty suplementacji to sam mechanizm ich działania pozostaje w domysłach uczonych z całego świata. Wiele badań pokazuje dodatkowe pozytywne efekty wynikające z suplementacji HMB. Sugeruje się, że poza wpływem na enzym- ubikwitynę, HMB może wywierać wpływ na ekspresję Insulinopodobnego czynnika wzrostu-1 (IGF-1) co zostało potwierdzone naukowo przy badaniach prowadzonych na modelu mysim, gdzie Gerlinger-Romeo oraz współpracownicy stwierdzili zwiększenie poziomu wątrobowego mRNA który koduje IGF-1 oraz samego IGF-1 w osoczu szczurów poddanych suplementacji HMB.

Nie bez uwagi może zostać również sugerowany wpływ suplementacji HMB na aktywność kinazy mTOR. Początkowo uważano, ze HMB jako metabolit leucyny będzie wywierał podobny wpływ na kinazę mTOR. Eley i współpracownicy zaobserwowali pobudzenie syntezy białek mięśniowych podczas inkubacji mysich komórek mioblastów z HMB. Dokonane przez badaczy obserwacje potwierdziły hipotezę wpływu HMB na aktywację szlaku kinazy mTOR. Dodatkowo badania wykonane przez zespół badawczy pod kierownictwem Zanchi’ego wskazały na korzystny wpływ suplementacji HMB na syntezę cholesterolu mięśniowego.

Tak szeroki wachlarz działania tego suplementu powoduje, ze staje się on suplementem nadzwyczaj uniwersalnym, istotnym przy okresach budowania masy mięśniowej jak i redukcji tkanki tłuszczowej. Co więcej suplementacja HMB posiada nie tylko istotne znaczenie dla sportowców ale również klasyfikuje się jako interesujący suplement prozdrowotny i przeciwnowotworowy. Flakoll  i współpracownicy w prowadzonych badaniach potwierdzili pozytywny wpływ HMB (w połączeniu z argininą i lizyną) na wzrost masy i siły mięśni u osób starszych (powyżej 60 roku życia !), wyniki te zostały potwierdzone przez inne zespoły badawcze

 

Dawkowanie

Jak mogliście przeczytać wyżej, suplementacja HMB może nieść ze sobą pozytywne skutki zarówno dla osób ciężko trenujących jak i tych, po prostu dbających o swoje zdrowie. Należy pamiętać, ze suplementacja HMB powinna stanowić uzupełnienie dobrze zbilansowanej diety oraz suplementacji podstawowej w której skład powinny wchodzić witaminy, minerały, zdrowe tłuszcze oraz w przypadku osób trenujących- inne preparaty specjalistyczne. Proponowane dawki suplementacji HMB kształtują się na poziomie 8g/dziennie, jednak wg. Specjalistów dawki powinny oscylować w widełkach 80-100mg/kg masy ciała. W tym miejscu należy zaznaczyć, że powinniśmy kierować się w stronę wyższej podaży przy intensywnych treningach. Trenujecie ciężko, prawda?

 

Bibliografia

 1. Baier S, et al. Year-long changes in protein metabolism in elderly men and women supplemented with a nutrition cocktail of beta-hydroxy-betamethylbutyrate (HMB), L-arginine, and L-lysine. JPEN J Parenter Enteral Nutr 2009;33:71-82. 70
 2. Barton-Davis E, et al.  Viral mediated expression of IGF-I blocks the aging-related loss of skeletal muscle function. Proc Natl Acad Sci 1998;95:15603-7.
 3. Cota D, et al., Hypothalamic mTOR signaling regulates food intake. Science 2006;12,312(5775):927-30. 47
 4. Eley HL, et al. Signaling pathways initiated by beta-hydroxy-beta-methylbutyrate to attenuate the depression of protein synthesis in skeletal muscle in response to cachectic stimuli. Am J Physiol Endocrinol Metab 2007;293(4):923-31
 5. Hoffman J, et al.  effects of β-hydroxy β-methylbutyrate on power performance and indices of muscle damage and stress during high-intensity training. J Strenght Condit Res 2004;18(4):747-52.
 6. Lang CH, et al. Skeletal muscle protein balance in mTOR heterozygous mice in response to inflammation and leucine. Am J Physiol Endocrinol Metab 2010;298(6):1283-94
 7. May PE, et al. Reversal of cancer-related wasting using oral supplementation with a combination of betahydroxy-beta-methylbutyrate, arginine, and glutamine. Am J Surg 2002;183:471-9
 8. Nissen S, et al. Effect of metabolite β-hydroksy-β-methylbutyrate (HMB) supplementation on strength and body composition of trained and untrained males undergoing intense resistance training. Federation of the American Society for Experimental Biology Journal 1996;10:287.
 9. Nissen S, et al. Beta-hydroxy-beta-methylbutyrate (HMB) supplementation in humans is safe and may decrease cardiovascular risk factors. Journal of Nutrition 2000;130(8):1937-45
 10. Nissen S, et al. Effect of leucine metabolite β-hydroksy-β-methylbutyrate on muscle metabolism during resistanceexercise training. Journal of Applied Physiology 1996;81:2095-104
 11. Ransone J, et al. The effect of β-hydroxy β-methylbutyrate on muscular strength and body composition in collegiate football players. J Strenght Condit Res 200;17(1):34-9. 25
 12. Sacheck JM, et al. IGF-I stimulates muscle growth by suppressing protein breakdown and expression of atrophy-related ubiquitin ligases, atrogin-1 and MuRF1. Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab. 2004;287(4):591-601.
 13. Wilson GJ, et al. Effects of beta-hydroxy-betamethylbutyrate (HMB) on exercise performance and body composition across varying levels of age, sex, and training experience: A review. Nutr Metab (Lond) 2008;5:1
 14. Wilson J, et al. Acute and timing effects of beta-hydroxy-beta-methylbutyrate (HMB) on indirect markers of skeletal muscle damage. Nutr Metab (Lond) 2009;6:6